Motorwagen

HTM Motorwagen 36 

HTM Motorwagen 58 

'Aufbau' TW379