Op deze pagina kunt u de bouw van module 'Bommeldamsche Dorpsstraat' volgen.

Deze module moet uiteindelijk in de te bouwen trambaan verwerkt gaan worden en dient tot die tijd als soort 'diorama'. De bouw van deze module is gestart nadat besloten was om het toenmalige diorama Bommeldam te slopen. Het diorama voldeed niet meer, onder andere omdat er geen rekening was gehouden met het plaatsen van huisjes en dergelijke.

 

Het ontwerp van de module was dan ook gebaseerd op het diorama, maar wel met doelstelling de 'Bommeldamsche Dorpsstraat' vorm te geven met huisjes en nog meer leven, zoals dat in het echt op straat ook te zien is.

 

Ontwerp module Bommeldamsche Dorpsstraat

Ontwerp module Bommeldamsche Dorpsstraat

Zoals op bovenstaand plaatje te zien is, is het ontwerp vrijwel gelijk aan het diorama, met een aantal verschillen. Een paar verschillen zullen direct in het oog springen, andere niet:

  • Vrije trambaan, met daar langs 2 rij-banen, elk éénrichting verkeer.
  • Tussen de vrije trambaan en rijbaan een groene scheiding.
  • Een spoor overgang/kruising, al dan niet in niet-afgewerkte vorm.
  • Een tramhalte, waar zowel oud als modern materieel langs kan stoppen. (Geel)
  • ruimte voor 'bebouwing' incl. (licht)effecten. (wit)

Tot zoverre de 'zichtbare' punten. De niet of niet direct zichtbare punten:

  • Sporen in secties verdeeld t.b.v. stroomdetectie bij digitaal rijden
  • betere verdeling van verlichtingen op de module; langs de trambaan lichtmasten met losse voet zodat de mast weggenomen kan worden.
  • verbeterde bovenleiding ten opzichte van het diorama; beugels moet echt tegen de draad kunnen en zelfs stroom af kunnen nemen.

Ontwerp module Bommeldamsche Dorpsstraat

Ontwerp module Bommeldamsche Dorpsstraat met posities lantarenpalen.

 

Op de 2e afbeelding zijn de posities aangewezen van de lantarenpalen. Gekozen is voor zowel gloeilamp als LED lantarenpalen. De LED palen zijn uitneembaar uit de vaste voet, de gloeilamp palen niet. De witte pijlen markeren de plaatsen van de LED palen, de gele pijlen zijn de gloeilamp lantarenpalen.

 

Word vervolgt..